Analiza prometa

Izpis daje možnost analize podatkov v prometu – prejemi, izdaje in prenosi – s pomočjo vrtilne tabele (OLAP). Uporablja OLAP (On-Line Analytical Processing)  tehnologijo, ki omogoča analitikom in vodilnim hiter in zanesljiv vpogled na podatke z različnih zornih kotov. Vodilni zaposleni si vsak dan zastavijo veliko število poslovno zanimivih vprašanj. Odgovore hočejo takoj, saj nočejo prekiniti miselnega procesa. Hkrati pa želijo samostojno raziskovati po podatkih (interaktiven sistem) in nočejo imeti papirnatih poročil. Ravno to pa omogoča OLAP tehnologija.

Najprej se odpre okno Analiza prometa, kjer podamo podrobnosti za izpis.

V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri analizi.

Datum – vpišemo oziroma izberemo obdobje za katero želimo delati analizo izdaje.

Tip prometa – izberemo ali bomo analizirali ves promet, ali samo prejeme, ali izdaje ali prenose.

Vrsta prometa – vpišemo oziroma izberemo vrste prometa za analizo.

Šifra artikla – vpišemo oziroma izberemo artikle.

Skupina artikla – vpišemo oziroma izberemo skupine artiklov.

Klasifikacija – vpišemo oziroma izberemo klasifikacijske šifre artiklov. Poleg tega lahko tu tudi vpišemo za kako dolge klasifikacijske šifre želimo delati analize.

Konsignant - vpišemo oziroma izberemo konsignante v okviru katerih želimo pregledovati.

Dobavitelj - vpišemo oziroma izberemo dobavitelje v okviru katerih želimo pregledovati.

Proizvajalec - vpišemo oziroma izberemo proizvajalce v okviru katerih želimo pregledovati.

Številka prometa – vpišemo izdaje/prenose, ki jih želimo pregledovati. Izbor je aktiven samo v primeru, izbora ene same vrste prometa za pregled podatkov.

Stranka - vpišemo oziroma izberemo stranke v okviru katerih želimo pregledovati.

Prva skupina stranke - vpišemo oziroma izberemo prvo skupino strank v okviru katerih želimo pregledovati.

Druga skupina stranke - vpišemo oziroma izberemo drugo skupino strank v okviru katerih želimo pregledovati.

Stroškovno mesto – vpišemo oziroma izberemo stroškovna mesta v okviru katerih želimo pregledovati.

Stroškovni nosilec - vpišemo oziroma izberemo stroškovne nosilce v okviru katerih želimo pregledovati.

Delovni nalog – vpišemo delovne naloge po katerih želimo pregledovati.

Referent - vpišemo referente po katerih želimo pregledovati.

Analitika – vpišemo oziroma izberemo analitike v okviru katerih želimo pregledovati.

FIFO – če obstajajo skladišča, ki imajo označeno, da imajo vodenje po FIFO metodi potem se lahko izbere tudi to možnost in se izdaje in prenosi preračunajo po FIFO. Pred tem pregledom se mora obvezno pognati »Obračun FIFO« v Pripomočkih.

Samo artikli, ki so imeli prejem – če je to polje potrjeno þ, pridejo v poštev samo prometni podatki artiklov, kateri so v izbranem obdobju imeli prejem. Ta nastavitev ima smisla, kadar izpisujemo za Tip prometa = Izdaja. Če je to obkljukano, potem je aktivna tudi dodatna nastavitev »Izbor prometa«. Preko tega gumba »Izbor prometa« se odpre dodatno okno, v katerem lahko posamezno izberemo tiste promete prejemov, na katerih naj se preverja obstoj prejemov v izbranem obdobju. Primer: ko analiziramo izdaje blaga, želimo vzeti samo tiste artikle, ki so v določenem obdobju imeli prejem. S tem dodatnim izborom prometa pa lahko izločimo prejeme (npr. vračila, premiki v druge enote, popravki ipd.), za katere ne želimo, da se na njih preverja pogoj »samo artikli ki so imeli prejem«.

Dodatne lastnosti artiklov – če je to polje potrjeno þ se v OLAP analizo vključi tudi tiste dodatne lastnosti artiklov, katere imajo v šifrantu označeno »V analize«.

 

Ob kliku na gumb  - Tabela (Alt L) se odpre okno Analiza prometa s podatki vrtilne tabele iz podatkov prometa.

Pri tem imamo na voljo podatke o nabavna vrednost, prodajna vrednost, maloprodajna vrednost, količina, masa, prostornina, število paketov in število izdaj po naslednjih dimenzijah: leto prometa, četrtletje prometa, mesec prometa, vrsta prometa, številka prometa, stranka – država,  stranka – 1. skupina, stranka – 2. skupina, stranka, stroškovno mesto – višje, stroškovno mesto, stroškovni nosilec – višji, stroškovni nosilec, referent, analitika, delovni nalog, skupina artikla, klasifikacija, proizvajalec, konsignat, artikel, skupina skladišč in skladišče.

Strukturo, kjer proučujemo dimenzije in njene podrejene hierarhije, imenujemo kocka, saj dimenzije spominjajo na kocko iz vsakdanjega življenja.

Prednost dimenzionalnega proučevanja je v izbiri kateri koli kombinacije iz vsake dimenzije. To pa pomeni, da ima uporabnik na izbiro izredno veliko število kombinacij in s tem odgovorov na zastavljena vprašanja. Vsako kombinacijo podatkov je mogoče prikazati tudi v grafikonu.

Poleg tega je možno podatke iz preglednice natisniti  in/ali izvoziti MS Excel , seveda, če ga imamo instaliranega. Trenutno nastavitev prikaza analize je možno shraniti . Prav tako lahko za prtikaz analize uporabljamo že shranjene nastavitve .

Ob pritiski na se nam odpre grafična podoba preglednice. Seveda je potrebno premisliti, da je graf smiselen, da ni preveč podatkov na njemu in zaradi tega postane nepregleden.

Natisni