Tiskanje

Izdajnico lahko izpišemo preko gumba   - Tiskanje(Ctrl P) . Po izbiri gumba se odpre nastavitveno okno izpisa:

  • Leto – izbor leta izdajnice
  • Številka od do – vnos (izbor) razpona številk izdajnic, ki jih želimo natisniti.
  • Datum izdaje od do – tiskanje izdajnic lahko omejimo od do datuma izdaje.
  • Rok izdelave od do – tiskanje tiskanj izdajnic lahko omejimo od do datuma roka izdelave.
  • Kooperant od do – tiskanje izdajnic lahko omejimo po kooperantu.
  • Združen tisk – vklop te opcije omogoči, da se operacije izdajnice, ki imajo isti ID operacije in izhajajo iz delovnih nalogov z enako povezano šifro artikla in enakim kooperantom natisnejo enkrat samkrat s sešteto količino izdaje.

 

Po potrditvi tiskanje se odpre okno s QR izpisi izdajnic:

 

Izdaja v kooperacijo

Izpis je namenjen pripravi listine (izdajnica, naročilnica) s katero predamo kooperantu operacije v izvedbo. Ta dokument bo kasneje tudi osnova za prevzem operacij iz kooperacije.

Izpis lahko uporabnik prilagaja svojim potrebam.

Natisni