Zavihek Prenos iz posrednega vnosa

Prenos obračunskih podatkov iz posrednega v neposredni vnos lahko prilagodimo posebnim zahtevam, kakor je npr. razdelitev ene obračunske vrste na dve drugi po določenem ključu. Ključ določimo v % za vsako od dveh vrst obračuna, v kateri se bo pretvorila prvotna obračunska vrsta.

Šifra vrste obračuna-pretvorba 1 – šifra obračunske vrste v katero se bo pretvorila izbrana vrsta obračuna.

% za pretvorbo 1 – delež za pretvorbo prvotne obračunske vrste v zgoraj določeno vrsto obračuna (pretvorba 1). Če se npr. prvotna obračunska vrsta pretvori tričetrtine v vrsto obračuna izbrano pod pretvorbo 1, četrtino pa v tisto izbrano pod pretvorbo 2, bomo pri % za pretvorbo 1 vpisali 75.

Šifra vrste obračuna-pretvorba 2 – šifra druge obračunske vrste v katero se bo pretvorila izbrana vrsta obračuna.

% za pretvorbo 2 – delež za pretvorbo prvotne obračunske vrste v drugo izbrano vrsto obračuna (pretvorba 2). Če se kakor v prejšnjem primeru prvotna obračunska vrsta pretvori tričetrtine v vrsto obračuna izbrano pod pretvorbo 1, četrtino pa v tisto izbrano pod pretvorbo 2, bomo pri % za pretvorbo 2 vpisali 25. Vsota obeh deležev mora biti 100.

Se deli po DM – ob potrditvi    se izbrana vrsta obračuna deli na osnovi razporeditve zaposlenega po delovnih mestih. Tedaj ne upošteva % za pretvorbo 1 in % za pretvorbo 2.

Natisni