Preglednica Naročila kupcev

  • V oknu Naročila kupcev je seznam vseh vnesenih naročil.

  • V zgornjem delu preglednice so naslednji podatki:

Leto – pri prvem vnosu se predlaga letnica sistemskega datuma, če pa podatki v tabeli že obstajajo se predlaga najvišje leto naročila. Program omogoča vnos naročil za tekoče in prejšnja leta, ki jih s klikom na gumb  izberemo iz seznama. Novo leto otvorimo tako, da vtipkamo novo letnico.

Knjiga – izbere se šifra knjige naročila.

Status – vpišemo status naročila (vsi,odprti, v pripravi, zaprti) oziroma ga s klikom na gumb  izberemo.

  • Vrstice v preglednici naročil se obarvajo v rdeče, če je naročilo zaključeno, v zeleno, le je v pripravi in v črno, če je naročilo odprto.
  • Privzeta preglednica prikaže zadnjih sto naročil po padajoči številki naročila. Preglednica nam omogoča enostavno iskanje in razvrščanje po številki naročila, datumu naročila, skladišči, šifri ali nazivu naročnika,…

Natisni