Vnos načinov plačil

Ob kliku na gumb  - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Načini plačil, kamor vnesemo podatke o posameznem načinu plačila.

  • Šifra - vpišemo šifro za novo vnesenega načina plačila.
  • Naziv – vpišemo naziv načina plačila.
  • Tip načina plačila – izberemo tip načina plačila.
  • Vrsta blagajniškega prejemka – v primeru povezave z BP lahko izberemo šifro, na katero se bo knjižil blagajniški prejemek ob prenosu podatkov gotovinske prodaje v BP. Če za določen način plačila nimamo vpisano šifro b.p., potem se tudi ob izvozu v BP za ta način plačila ne prenesejo podatki. Primer: v BP želimo prenašati samo gotovino, za ta način plačila vpišemo šifro blagajniškega prejemka, za ostale pustimo prazno.
  • Nastavitve knjiženja – v tem delu vpisujemo podatke, če knjižimo gotovinsko prodajo v finančno knjigovodstvo tudi po načinih plačil. Tako kot za ostala knjiženja v finančno knjigovodstvo velja, da lahko vpišemo ali izberemo šifro konta, določimo stran knjiženja in spremembo predznaka in uporabo analitik. Poleg tega lahko na določen način plačila vežemo šifro stranke. V tem primeru se bodo postavke po načinih plačil knjižile na to stranko.

Natisni