Verzija 2017.13.001 z dne 20.10.2017

Dvostavno knjigovodstvo

Gumb Izbira SM na več delih modula je urejena tako, da klik na gumb Izberi vse v preglednici izbere vse zapise, ki so vi tistem trenutku v preglednici prikazani.

Nastavitve programa

 • zavihek Opominjanje:   
  • zmanjšanje števila vzorcev, ki se uporabljajo za opominjanje:
   • SAOP vzorec za enostavno opominjanje in stopenjsko opominjanje na postavko je prilagojen obema vrstama opominjanja, vzorec je preimenovan v Opomin
   • v primeru, da imate ob instalaciji nove različice iCentra nastavljeno enostavno opominjanje, se bodo ohranili v uporabi vsi vaši vzorci vezani na enostavno opominjanje
   • v primeru, da imate ob instalaciji nove različice iCentra nastavljeno stopenjsko opominjanje na postavko, se bodo ohranili v uporabi vsi vaši vzorci vezani na stopenjsko opominjanje na postavko

  • zavihek 1.opomin, 2.opomin, 3.opomin: v delu, kjer se za vsako stopnjo opomina izbere vzorec izpisa, je poleg naziva izpisa prikazano še ime datoteke v oklepaju

Dnevne obdelave - Plačevanje - gumb Pregled izpiska - gumb Pripravi plačila

 • Funkcionalnost je dopolnjena tako, da je obstoječemu delovanju dodana možnost zapiranja postavk iz opominov zapisanih v Dnevne obdelave - Izterjava - Opominjanje na osnovi sklica, ki je zapisan na opominu. Svetujemo vam, da preverjate opozorila zapisana v koloni Opozorilo. V primeru, da je na opominu:
  • ena postavka, potem se bo praviloma ta postavka plačevala po sklicu opomina na ustrezni vrstici izpiska
  • več postavk, potem se bo plačilo iz izpiska po sklicu razbilo na več postavk opomina
  • znesek opomina (seštevek postavk in stoški opomina in obresti) večji od plačila, potem bo ostal del plačila. Ta ostanek ustrezno ročno preknjižite.

Dnevne obdelave - Izterjava - Opominjanje

 • desni klik miške v preglednici in ukaz Odkleni in briši:

  • ukaz je aktiven samo, če to dovoljuje varnostni sistem "DK opominjanje - gumb Briši opomin" in če je ta opomin že izstavljen (opomin s priponko)
  • po uporabi gumba Odkleni in briši izbrane, se začasna preglednica zapre
  • po uporabi obdelave ostane razvrščanje v preglednici opominov enako kot pred uporabo obdelave
 • gumb Briši izbrane: 
  • možnost potrjevanja v koloni Briši samo, če to dovoljuje varnostni sistem "DK opominjanje - gumb Briši opomin" in če ta opomin še ni izstavljen (opomin brez priponke)
 • gumb Izstavitev: v delu, kjer se za vsako stopnjo opomina izbere vzorec izpisa, je poleg naziva izpisa prikazano še ime datoteke v oklepaju
 • gumb Odkleni izbrane:
  • urejeno zapisovanje v SPR 

Osnovna sredstva in drobni inventar

 • uredi zapis in gumb Prodaja: urejena je povezava na Fakturiranje 

Spremljanje plačil računov

Računi in plačila

 • Plačevanje - gumb Pregled izpiska - gumb Pripravi plačila: urejeno posodabljanje podatka znesek plačila na računu
 • Uvoz podatkov - Uvoz iz ZBSxml, ISO SEPA: urejeno posodabljanje podatka znesek plačila na računu

Knjiga pošte

Preglednica

 • kolona Izberi je preimenovana v Tisk. Funkcionalnosti niso spremenjene, samo naziv kolone je spremenjen.

Kadrovska evidenca

Šifrant zaposlenih

 • Omogočen vnos podatka Prva zaposlitev pri delodajalcu.
 • Omogočen vnos podatka Zajamčena plača na ravni zaposlenega.
 • Analiza Struktura zaposlenih
  • V analizo je dodan podatek Prva zaposlitev pri delodajalcu.

Obračun plač zaposlenim

 • WEB.API
  • Omogočene metode za vnos/urejanje/brisanje podatkov družinskih članov, osnov zaposlenih, bonitet in transakcijskih računov.
 • Obračun
  • Omogočen ločen obračun izvršb od obračuna kreditov.
  • Omogočeno upoštevanje zneska zajamčene plače vpisanega na ravni zaposlenega.
  • Prednostni obračun kreditov.
   • Urejen delni obračun trajnega odtegljaja, ki ne more biti obračunan v celotnem znesku.
  • Urejeno osveževanje zaslona v primeru preračuna neto na bruto.
  • Obrazec REK – urejanje podatkov rubrike M.
   • Urejen izračun podatka M08 - razlika do minimalne osnove, v nekaterih primerih upoštevanja minimalne osnove za prispevke.   
 • Obračun KDPZ
  • Prenos v plačilni promet.
   • Sklic na plačilnem nalogu za premije KDPZ je dopolnjen s prvimi štirimi znaki šifre proračunskega uporabnika.
 • Krediti
  • Dodan nov podatek Izvršba.
 • Obračunski list za javni sektor
  • Urejen prikaz podatka C051 – dvojezičnost.
 • Potrjevanje dopustov
  • Urejeno tiskanje potrjenih dopustov v primeru brez odobritve dopustov.
 • Registracija prisotnosti
  • Urejen zapis na več decimalnih mest v primeru vnosa dogodka za več dni.

Trgovina na drobno

Inventure

 • Dodan stolpca »Oddelek« in »Ime za iskanje« na preglednici »Rezultat inventure«
 • Omogočeno razvrščanje izpisa pri tiskanju »Rezultat inventure«, »Rezultat inventure MSP« in pri tiskanju popisnih list.

Materialno skladiščno poslovanje

Inventure

 • Podatek »Ime za iskanje« se je dodalo v:
  • Dodan stolpec na preglednici »Rezultat inventure«
  • Omogočeno razvrščanje izpisa pri tiskanju »Rezultat inventure«, »Rezultat inventure na zadnji dan v letu« in pri tiskanju popisnih list.

Večnivojski razpis proizvodnje 

Nastavitve programa – splošne nastavitve; dodali smo možnost nastavitve katere vrste dokumentov delovnega naloga upoštevamo v koloni »Dokumentacija« na preglednici delovnih nalogov. Nastaviti sta dve: »Kontrola na vseh entitetah« (to je tudi privzeta vrednost), ki kontrolira obstoj dokumenta na izdelku, stranki naročniku, stranki kooperantu in v fasciklu delovnega naloga (kot je delovalo do sedaj). Ter »Kontrola brez dokumentov fascikla«, ki kontrolira obstoj dokumenta samo na izdelku, stranki naročniku in stranki kooperantu.

 • Knjiženje – delovni nalogi; na serijskem tiskanju delovnih nalogov s program sedaj zapomni tudi zadnjo nastavitev vezano na opcijo »Združen tisk«.
 • Knjiženje delovni nalogi; na serijskem knjiženju delovnih nalogov uredili težave pri preklapljanju med »knjiži« in »v izdelavo«.
 • Knjiženje – delovni nalogi; na nastavitveni maski funkcije »Prenos« smo omogočili izbor posamičnih številk delovnih nalogov (izbor iz preglednice), izbor nalogov preko povezane šifre artikla ter iskanje naročila preko preglednice delovnih nalogov (gumb …). Pri sami izdelavi prenosa se v opombo prenosa prenese seznam delovnih nalogov na podlagi katerih je bil prenos izveden. V primeru izdelave prenosa v odpremnem nalogu NDK se upoštevajo standardna pravila glede določitve cene na odpremnem nalogu.
 • Pripomočki – usklajevanje proizvodnih cen; pri usklajevanju izločimo skladiščni promet, ki v polju »delovni nalog« ne vsebuje knjige, številke in leta delovnega naloga. Uporabniki, ki to polje uporabljajo na način, da vanj pišejo vsebino, ki ni delovni nalog programa VRP, teh prometov v usklajevanju ne bodo imeli upoštevanih.
 • Izdelan sistem uvoza/izvoza XML datotek za sitem SCADA Tera Pack:
 • Šifranti – knjige delovnih nalogov; na zavihku »Ostale nastavitve« je v sklopu nastavitev »MES« dodana nastavitev mape vhodnih in izhodnih datotek.
 • Priprava izvoznega XML-a za »Prenos MES« in »Stop MES«
 • Na preglednici delovnih nalogov dodana nova funkcija »Knjiženje MES«, ki iz vhodnih XML datotek knjiži prejem izdelka in porabo sestavin po delovnih nalogih. Funkcijo lahko varujemo preko varnostnega sistema.

Socila, zdravstvo in obračun

Sociala

Stanovalec​

 • Na zavihku Osnovni podatki, v delu »Prebivališče in rojstni podatki« je dodan izbor Država, ki se prepisuje na Seznam podaljšanih prijav začasnega bivališča.

2. Komisija

 • Dodan 6. član komisjie

3. Začasno prebivališče:

 • Dodana word predloga (navodila kako si jo namestiti so na dnu te strani)

Zdravstvo

1. Inkontinenca

 • Vnos: Dodan datum poteka. Dodano poročilo Inkontinenca potečeni v obdobju v Generatorju poročil. V Administracija – Operaterji dodan opomnik Potekli inkontinenčni pripomočki.

2. Poročila

 • Poročila: Načrtovani posegi - dodana možnost Grupiraj po oddelku
 • Generator poročil: Dodano poročilo Inkontinenca potečeni v obdobju

Delo

1. Zdravstveno delo – Zdravstvena nega – Poročila:

 • kjer je možno izbirati oddelek, se stanovalci filtrirajo glede na oddelek v katerem so bili na prvega v mesecu začetnega datuma izpisa

2. Predajna knjiga:  

 • Izbrane možnosti (sortiranje in izbrani podatki, ki se naj izpišejo) se pri izpisu shranijo, in naslednjič ko odpremo Predajno knjigo, se prikažejo že izbrane.

3. Skupni vnos storitev:

 • popravljena kljukica LZM pri LZM-jih, ki niso aktivni.

4. Priprava ZN za obračun -Poročila:

 • kjer je možno izbirati oddelek, se stanovalci filtrirajo glede na oddelek v katerem so bili na prvega v mesecu začetnega datuma izpisa

Recepcija

1. Odhodi/prihodi:

 • Obiski: Hitrejši vnos obiskovalcev. Če želimo vnesti več obiskovalcev za istega stanovalca, normalno vnesemo prvega obiskovalca, za drugega in naslednje pa se samo postavimo v stolpec Obiskovalec in ga vpišemo, ko zapustimo vrstico, se samodejno vnese zadnji vnesen stanovalec.

Nastavitve

1. Osnovni podatki:

 • Zavihek Dodatno: dodana Vrsta dokumenta socialne dokumentacije, sedaj lahko v eRegistrator dokumente prenašate na ločeni vrsti dokumentov: sociala in izdani računi

Administracija

1. Operaterji:

 • dodan opomnik Potekli inkontinenčni pripomočki
 • dodan opomnik Potekli prihodki uporabnika, kjer nas v mesecu, ko potečejo prihodki, ki imajo vpisano Datum do na formi Stanovalec - zavihek Prihodki

POMOČ NA DOMU

 1. V Nastavitve – Osnovni podatki v grupi PND dodano »Napredno planiranje«: V Delo – Planiranje se pojavi vnos ne samo ur za vsak dan posebej ampak tudi Ura od, Ura do in Izvajalec za vsak dan posebej (pri opciji vnosa »Na določene dni«, ki se večinoma uporablja)
 2. Skupni vnos cenikov – Tržna dejavnost: 3 dodatni stolpci (Sobota, Nedelja, Praznik), kamor lahko ločeno vnesemo cene.
 3. Dnevni prenos v realizacijo: poleg mesečnega prenosa v realizacijo je zdaj na voljo še dnevni:
 • Vstopimo na formo Delo – Planiranje, nato Dnevni prenos – Odpri.
 • Izberemo obdobje (približno en dan do enega tedna).
 • Iz plana se pojavijo storitve, na desni strani pa je stolpec, ki pove, ali je planirana storitev že realizirana (vnesena).
 • Popravimo lahko količino, od ure, do ure, izvajalca in kliknemo Prenesi.
 • Obkljukane storitve se prenesejo v realizacijo (kar lahko vidimo na skupnem vnosu storitev), v stolpcu »Že vneseno« pa je razvidno, da je storitev prenesena oz. realizirana.
 • Če ponovno prenašamo že vneseno storitev, se ta vnos v realizaciji popravi.
 • Če gre za soboto ali nedeljo ali praznik, se cena pravilno iz razširjenega cenika.
 • Dodana vmesna tabela za prenos storitev iz Mobilnega SZO: Delo – Planiranje – Web – Odpri.

Natisni