Primer nastavitev opominjanja za odprte terjatve v SPR

Če želimo pripravljati opomine iz odprtih terjatev v modulu Spremljanje plačil računov je najprej potrebno urediti povezavo na SPR na zavihku Povezave s šifranti.

 

Ko imamo urejeno povezavo na SPR se nam na zavihku Opominjanje aktivira podzavihek SPR Vrste računov, kjer vnesemo vrsto računa iz SPR, račun mora biti odprt kot terjatev,  ter izberemo vrsto terjatve Glavnica.

 

 

Za odprte terjatve v modulu Spremljanje plačil računov lahko pripravimo Enostavne (za vse zapadle obroke) ali pa Stopenjske opomine na postavko. Nastavitve uredimo enako kot zgoraj opisano, pomembno je, da imamo  povezavo na SPR in urejene nastavitve za Vrste računov.

Natisni