Pregled

Pregled vsebuje podatke po strankah, njihove račune in ustrezna plačila. Prvi nivo, ki ga dobimo takoj, ko vstopimo v preglednico, vsebuje zbire računov in plačil po strankah.

Drugi nivo vsebuje račune izbrane stranke: izberemo stranko in kliknemo na + pred stranko oziroma s tipko + številčnega dela tipkovnice. Drugi nivo zapremo s tipko Esc, s tipko - številčnega dela tipkovnice oziroma s klikom kamor izven drugega nivoja na preglednico.

Tretji nivo pa vsebuje plačila izbranega računa: izberemo račun in kliknemo na + pred računom oziroma s tipko + številčnega dela tipkovnice. Tretji nivo zapremo s tipko Esc, s tipko - številčnega dela tipkovnice oziroma s klikom kamor izven drugega nivoja na preglednico.

Preglednica omogoča iskanje po vseh treh nivojih. V polju na zgornjem levem delu okna lahko izberemo kolono, po kateri želimo iskati zapise. V spustnem seznamu so navedene vse kolone zbira po strankah, računov stanke in plačil računa. Nivoji so med sabo ločeni z dodatno s črto.

Ko izberemo kolono na preglednici, po kateri želimo iskati stranke, račune ali plačila, vpišemo v naslednje polje še vrednost, ki nas zanima. Iskanje sprožimo s pritiskom na Enter oz. gumb Išči po kriteriju.

Natisni