Pregled računov iz OST

Funkcionalnost, ki omogoča pregled računov zabeleženih v SPR v povezavi z OST. Analiza vsebuje tudi podatek

  • Opozorilo, kjer dobite informacijo, če določen račun nima več povezave na OST (enakost leta obračuna v OST in leta računa v SPR ter enakost sklica v OST in SPR) ali če ima povezavo in je bil znesek naknadno v SPR spremenjen.
  • Račun, kjer dobite informacijo, če je račun neplačan (znesek plačila = 0), če je račun plačan v celoti (znesek pračuna = zneskom plačil), če je račun s preplačilom ali delno plačan.

Natisni