Izvoz podatkov

V zgornjem desnem delu okna Obračuni kliknemo na gumb Izvoz podatkov. Odpre se okno Izvoz podatkov, kjer imamo več oblik izvoza:

Izvoz Izplačila na blagajni je viden samo pri kodi O (domovi starejših občanov, CSD…)

Izvoz SPS na MIZKŠ je viden samo pri kodi za vrtce.

Natisni