Dodajanje novih učiteljev

Ob kliku na gumb Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Učitelj, kamor vpišemo podatke o novem učitelju:

·      Šifra in naziv učitelja – vpišemo šifro in naziv učitelja. Pri šifri se lahko odločimo za numerično šifro (1,2,3…) ali za govorečo alfa šifro: na primer BREMEC za Bremec Tatjano…

·      Šifra zaposleni – učitelje v OST-ju lahko povežemo z zaposlenimi v programu Obračun plač zaposlenim (OPZ) ali v Kadrovski evidenci (KE). V tem primeru nam ni potrebno vnašati naziva učitelja, ampak zaposlenega samo poiščemo v šifranti Zaposleni.

·      Šifra stranke – učitelje imamo lahko vnesene v šifrantu strank. V tem primeru nam ni potrebno vnašati naziva učitelja, ampak učitelja samo poiščemo v šifranti Stranke.

·      Šifra operaterja – vpišemo operaterja, preko katerega se bo učitelj prijavljal Ost za vnos in pregled ocen.

Izpolnimo lahko ali Šifra zaposlenega ali Šifra stranke. V primeru, da imate že na zaposlenega vezano šifro operaterja, vam program to šifro predlaga.

·      Normativ – vpišemo normativ učitelja.

Natisni