Gumb Meni

Gumb uporabljamo za vnos menijev za posameznika, ki so drugačni od tistega v Nastavitvah programa – zavihek Povezave.

·      Šifra otroka – za otroka, katerega imamo pred sabo (na ekranu), vpišemo meni, ki je drugačen od osnovnega menija.  podatke je potrebno izpolniti, če je oče, mati ali skrbnik Plačnik (zavihek Splošno) oziroma Vlagatelj (zavihek Vrtec).

·      Šifra menija - vpišemo meni, ki ga bo posameznik koristil.

·      Šifra obroka – vpišemo obrok, ki je vezan na posameznika in izbrani meni ali pustimo polje prazno, če veja izbrani meni za vse obroke.

·      Datum začetka - vpišemo datum, od katerega dalje bo posameznik koristil izbrani meni.

·      Datum konca - vpišemo datum, do katerega bo posameznik koristil izbrani meni, oz. pustimo polje prazno.

 

Na enem posamezniku imamo lahko vnesenih več zapisov različnih menijev.

Natisni