Preglednica Odpremnih nalogov

  • V oknu Odpremni nalogi je seznam vseh vnesenih odpremnih nalogov.
  • V zgornjem delu preglednice so naslednji podatki:

Leto – pri prvem vnosu se predlaga letnica sistemskega datuma, če pa podatki v tabeli že obstajajo se predlaga najvišje leto odpremnega naloga . Program omogoča pregled odpremnih nalogov tekoče in prejšnja leta, ki jih s klikom na gumb  izberemo iz seznama. Novo leto otvorimo tako, da vtipkamo novo letnico.

Knjiga – pri prvem vnosu se predlaga privzeta knjiga. Kasneje lahko izbiramo knjigo naročil iz šifranta.

Status – vpišemo status odpremnega naloga (vsi,odprti, v pripravi, knjiženi v MSP,  zaprti) oziroma ga s klikom na gumb  izberemo.

  • Privzeta preglednica prikaže zadnjih sto odpremnih nalogo po padajoči številki naloga. Preglednica nam omogoča enostavno iskanje in razvrščanje po številki naloga, skladišču, šifri ali nazivu naročnika,…
  • Vrstice v preglednici se pobarvajo ustrezno glede na status (črna je odprta odprema, zelena je v pripravi, modra je odprema, ki je bila knjižena samo v MSP in rdeča je zaprta odprema).

Natisni