Uvoz plačilnih nalogov

Plačilne naloge lahko uvažamo s pomočjo tipke Uvoz podatkov. Na tem mestu lahko uvažamo plačilne naloge iz različnih SAOP aplikacij (plače,…). S pritiskom na gumb Uvoz podatkov, se nam odpre spodnje okno:

 

Banka vplačnika – izberemo banko, za katero uvažamo plačilne naloge.

Naziv računa – izberemo račun v okviru izbrane banke, iz katerega bomo črpali denar.

Banka in račun iz – izbiramo lahko iz Vhodnega zapisa ali iz Nastavitev. Pri uvozu virmanov iz plač vedno izberemo iz Nastavitev. Uvoz iz vhodnega zapisa pomeni, da informacijo o banki vsebuje zapis, ki ga uvažamo. Uvoz iz nastavitev pa pomeni, da bodo uvoženi nalogi prevzeli banko vplačnika in naziv računa iz zgornjih dveh polje (Banka vplačnika in Naziv računa).

Tip naloga iz – izbiramo lahko iz Vhodnega zapisa ali iz Nastavitev. Če želimo plačilne naloge, ki jih uvažamo, ločiti od ostalih, izberemo uvoz iz Nastavitev, in v polje vpišemo želeni tip naloga.

Vhodna datoteka – s klikom v to polje se nam pot (v kolikor smo jo že v Nastavitvah definirali) avtomatično vpiše, sicer pa jo lahko sami poljubno določimo. Priporočljivo pa je, da tovrstne poti natančno opredelimo že v nastavitvah, Uporabnik in računalnik à Nastavitve à Nastavite programa, zavihek APP– Mapa datoteke z izpiski.

Natisni