RIP

Računalniška izmenjava podatkov je narejena kot samostojni program poleg Naročil dobaviteljem in kupcev (NDK). Omogoča pa izmenjavo podatkov z kupci, kot je na primer Mercator.

OPOZORILO: Ta program ne pošilja in prejema podatkov. To dela drugi program, ki ni SAOPejev. Tega si mora stranka priskrbeti glede na to s katerim od velikih kupcev sodeluje. Ta ima potem tudi svojega distributerja, ki priskrbi in nastavi programe za pošiljanje in prejemanje datotek.

Program, ki smo ga na kratko poimenovali RIP2NDK samo bere datoteke na določenem mestu in ob sprembah le teh, jih sam poknjiži v NDK v Narčila kupcev.

Program deluje le, če je stranka kupila licenco za ta del. Drugače nas program opozori, da nimamo pravice delati z njim.

Ko imamo nabavljeno pravilno licenco se nam ob prvem zagonu prikaže nastavitveno okno programa.

Podatki, ki jih je potrebno nastaviti:

SQL Strežnik – Tu vnesemo ime SQL strežnika.

SF Baza – Tu vpišemo ime SAOPsf baze.

Z gumbom  lahko preverimo pravilnost nastavljenih podatkov za povezavo s strežnikom.

Številka uporabnika NDK – izbere se v katero bazo uporabnika se bodo knjižili podatki. Če izbrani uporabnik nima pravilne licence se ne da vnesti ostalih podatkov.

Prenesi iz mape – Tu se nastavi kje bodo datoteke, ki bodo prihajale po RIPu.

Čas kontrole – tu se lahko izbira naslednje čase: 1, 5, 10, 15 in 30 minut, potem 1, 2, 5, 8 ur, ter 1 dan.

Šifra knjige naročila – izbere se v katero knjigo naročila se bodo knjižili podatki.

  • Ob potrditvi se okno zapre in program se pomanjša v opravilno vrstico, kjer se nemoteno knjižijo podatki takoj ko se v izbranem obdobju pojavijo novi podatki z naročilom.

Natisni