Vnos povabljene stranke

·      Povabljena stranka – vpišete šifro stranke, ki jo vabite k oddaji ponudbe za javno naročilo, ali pa jo poiščete v šifrantu strank. Izberete lahko samo stranke, kjer je določeno, da je Vrsta stranke = »D« (Dobavitelj) ali »O« (Kupec in dobavitelj), sicer se pojavi opozorilo »Izbrana stranki ni dobavitelj!«.

·      Datum povabila – vpišite datum povabila oziroma izpisa povabila.

 

Ker je običajno na eno javno naročilo vezanih več strank, nadaljujemo vnos s klikom na Potrdi (Alt + P). Program v tem primeru vnesene podatke shrani in vnosno okno ostane odprto.

Klik na Opusti (Alt + O) pomeni, da se vneseni podatki ne shranijo in vnosno okno ostane odprto – ta ukaz uporabljamo v primeru, da smo se pri vnosu podatkov zatipkali.

Po kliku na Zapri (Alt + Z) se odpre okno, kjer nas program najprej vpraša, ali vnesene spremembe shranimo.

Natisni