Priprava vknjižb obračuna oz. temeljnice

Da bi v modulu Obračun storitev pravilno pripravili vknjižbe je potrebno uredite konte. Glede na želeno razdrobitev po kontih, nam program ponuja vnos kontov na treh nivojih. Najbolj osnovna in »široka« je uporaba kontov, katere smo vnesli v Nastavitve OST, na zavihek Konti. Bolj podrobno razdelimo konte, če jih vnesemo v sam šifrant Programov, za vsak program svoj konto. Najpodrobnejšo delitev pa nam omogoča vnos kontov v šifrant Storitev, kjer lahko za vsako storitev posebej nastavimo svoj konto in s tem dobimo zelo razdrobljeno temeljnico.

Priprava vknjižb obračuna

Natisni