Statusi DN

Šifrant statusov DN predstavlja seznam uporabniško določenih statusov delovnih nalogov, ki jih bomo uporabljali v delovnih nalogih.

Natisni