Fizioterapija

Modul iCenter Sociala, zdravstvo in obračun  omogoča vodenje fizioterapije.  

Evidentiranje fizioterapije (diagnoza in načrt) se začne že v samem zdravstvenem kartonu po pregledu fiziatra.

Storitve fizioterapije evidentiramo v formi Delo – Fizioterapija – Vnos oziroma Hiter vnos

Fizioterapija v modulu iCenter Sociala, zdravstvo in obračun

Natisni