Verzija 2018.15.001 z dne 23.11.2018

 • Knjiženje – delovni nalogi; funkcija »prenos« na kooperacijo v primeru prenosa v naročil kupca več ne kontrolira zadostnost zaloge (prenos se v vsakem primeru izvede).
 • Izpisi – predvidena poraba materiala; pri dodajanju sestavin na obstoječa naročila dobaviteljem se nova opomba vpisuje na začetek in ne več na konec.
 • Izpisi – kalkulacija po standardni sestavnici:
  • Izbirni podatki za določitev cen sestavin so sedaj razdeljeni v dva dela: za nabavne sestavine iz za proizvodne sestavine-
  • Za nabavne sestavine je dodana nova metoda določitve cen »ceniki dobaviteljev« (v tem primeru se za posamezno sestavino upošteval njen »glavni« dobavitelj (dobavitelj določen v šifrantu artiklov) ter cena iz cenika, ki ga ima ta dobavitelj določenega kot nabavni cenik v šifrantu strank).
  • Dodana je možnost izbora različnih metod izračuna cen proizvodnih sestavin. V kolikor je izbrana metoda »se izračuna«, potem je sistem kalkulacije tak, kot je bil prej, drugače pa se cena proizvodnih sestavin določi na podlagi drugih možnih metod (po ceniku, planska cena, zadnja cena, cena zaloge).
  • Možnost vnosa dodatka v % za polizdelke (torej za proizvodne sestavine v primeru, ko kot metoda izračuna cen proizvodnih sestavin ni izbrana metoda »se izračuna«.  
 • Povezane vsebine:
  • F7 – napoved zaloge; na preglednici napovedi zaloge si program zapomni zadnjo nastavitev glede »prikaz po povezani šifri«.
  • iC.API – na metodi GetTechnologicalProcess smo omogočili klicanje nalogov brez obveznega podatka o letu, številki in knjigi naloga ter dodali možnost klicanja po statusu delovnega naloga.
  • Prevzemi od dobaviteljev – pri dodajanju serije na vrstici prevzema (F3) odpravljene težave, ki so pri določenem načinu vnosa povzročile, da se serija na vrstici ni ohranila. Tudi prvi vrstici se (če glava prevzema še ni shranjena) dodeli serija, ki upošteva prevzem na katerem se nahajamo.
  • Naročilo kupca se ob prenosu v delovne naloge VRP v primeru vklopljenega transakcijskega izvajanja ob prekinitvi izvajanja več ne označi, kot prenesen.

 

Natisni