Evidenčni stroški v potnih nalogih

Od verzije iCentra 2019_15_000 dalje, lahko na potni nalog vnesete tudi stroške, ki so nastali v povezavi s potnim nalogom, vendar se potniku ne izplačajo (npr. plačila s poslovnimi karticami, na podlagi predplačil po računu,…). To so v glavnem stroški letalskih kart, reprezentanca ter drugi stroški, plačani s poslovno službeno kartico. Vnos teh stroškov na potni nalog pa je namenjen tudi poročanju stroškov v REK-1 obrazec (individualni del REK obrazca).

Evidenčni stroški v potnih nalogih

Natisni