Organizacijska navodila

Na vsakem oknu si lahko oblikujemo svoja organizacijska navodila, ki so namenjena operaterjem - uporabnikom programa.

Na ta način ima operater vedno na razpolago ustrezna priporočila glede optimalnega dela s programom oz. podatki na posameznem oknu.

Organizacijska navodila lahko oblikuje samo za to odgovorna oseba, tj. operater, ki ima določen nivo 1. Ostali operaterji teh navodil ne morejo spreminjati, ampak jih lahko samo berejo.

Organizacijska navodila lahko oblikujemo tako, da besedilo po želji barvamo in spreminjamo pisavo, lahko pa tudi dodajamo različne objekte (npr. zvoke, slike..).

Natisni