Obračun ur

Izpis je namenjen poročilu za pripravo obračuna plač. Za izbranega delavca pokaže po posameznem dnevu, kakšne vrste dela (ur) je opravljal. Ravno tako na koncu sledi seštevek po vrstah ur. Prikaže tudi ure dopusta, bolniške ter prevožene kilometre (z lastnim vozilom):

Natisni