Dogodki

  • Podatki dogodka so razporejeni na dva zavihka, podatki na zavihku "Obračun" se izpolnjujejo samo, če je dogodek povezan z obračunom plač. Povezava z obračunom plač je potrebna v dveh primerih :Vsebina osnov obračuna zaposlenih se tiska na pogodbi o zaposlitvi
  • Podatki se prenašajo v obračun plače

-  Šifra  –  vnesemo šifro dogodka

-  Naziv –  vnesemo naziv dogodka

-  Šifra skupine –  ob kliku na gumb  se nam odpre šifrant  skupine dogodkov. Na tem mestu je potrebno, da si iz omenjenega šifranta izberemo skupino dogodka, kateri pripada določen dogodek.

-  Opomba

Za dogodek nagrajevanja je treba izpolniti podatke na obeh zavihkih :

Osnovni podatki o dogodku :

In podatki za obračun :

-  Šifra osnove zaposlenega –  vnesemo šifro iz šifranta nazivov osnov zaposlenih, pod katero naj se vsebina dogodka shrani v šifrant osnov obračuna zaposlenih. Ob kliku na gumb  se nam odpre šifrant  nazivov osnov obračuna zaposlenih.

Primer vnosa različnih dogodkov:

Natisni