Verzija 2019.16.004

Odpravljena težava pri izračunu nabavne cene na predprejemu pri uporabnikih, ki niso zavezanci za DDV.

Odpravljena težava pri obračunavanju odbitnega deleža v primeru trimesečnih zavezancev za DDV.

Natisni