Denarne enote

Šifrant Denarne enote vsebuje denarne enote, ki se uporabljajo  pri poslovanju. Vnašanje, popravljanje, brisanje ter izpisovanje šifranta denarnih enot, so natančneje prikazani v navodilih za SAOPsf.

Natisni