Verzija 2020.04.001 z dne 20.3.2020

  • Dodana možnost zapisa konta na vrstico iz nastavitev ob uvozu izdanih računov preko datoteke DDV.W-1

Natisni