Varnostni sistem - stroškovni nosilci

Varnostni sistem - Stroškovni nosilci preprečuje/dovoljuje uporabo stroškovnih nosilcev pri knjiženju skupini operaterjev. Varnostni sistem - Stroškovni nosilci ne preprečuje pregleda podatkov za posamezni stroškovni nosilec.

Nastavitve varnostnega sistema stroškovnih nosilcev se zažene tako, da na glavnem meniju SAOP iCentra na jezičku Administracija izberemo Varnostni sistem in nato v spustnem meniju Varnostni sistem – Stroškovni nosilci.

Odpre se nam okno s preglednico za nastavitev varnostnega sistema po stroškovnih nosilcih. V stolpcih so navedeni stroškovni nosilci, v vrsticah pa skupine operaterjev.

Izberemo ustrezne kvadratke in s pomočjo desnega gumba na miški odpremo meni, ki nam omogoča nastaviti pooblastila za izbrano skupino operaterjev in stroškovni nosilec.

Izbori imajo naslednji pomen:

  • Dovoljenje – skupina ima dovoljenje za knjiženje na šifro stroškovnega nosilca.
  • Prepoved – skupina nima dovoljenja za knjiženje na šifro stroškovnega nosilca. Operaterju preprečuje knjiženje tudi, če mu ga članstvo v drugi skupini dovoljuje.
  • NULL – skupina nima dovoljenja za knjiženje na šifro stroškovnega nosilce. Če operaterju članstvo v drugi skupini dovoljuje knjiženje, mu ga ne preprečuje

Natisni