Verzija 2017.13.002 z dne 27.10.2017

UVOZ eRačunov

  • Dopolnjen je uvoz eRačunov - eSlog, eRačunov in uvoz preko ePoštar-ja:
    • Na vseh treh uvozih so dodane kontrole na tip dokumenta tako, da preprečujejo uvoz dokumenta in povezanih dokumentov, če gre za dokumente tipa e-dobavnica, e-naročilnica in e-opomin. V dnevnik uvoza se zabeleži opozorilo o neuvoženih dokumentih iz katerega je razvidno kateri tipi dokumenta se niso uvozili. E-dokumenti, ki se uvažajo preko ePoštarja in niso bili uvoženi ostajajo v ePoštar čakalni vrsti kjer jih je mogoče pregledati, shraniti ali po potrebi razveljaviti in umakniti iz čakalne vrste.

Natisni