Meni Dom

Funkcionalnost Dom je namenjen zaposlencem domov. Rešitev je primerna za vse vrste dijaških domov, študentskih domov, bivalnic, domov starejših občanov…, ki si želijo zmanjšati operativne stroške, izboljšati komunikacijo med zaposlenci ter s pomočjo naprednih tehnoloških rešitev omogočiti kvalitetnejše delo in bivanje v domu. Za vodenje doma so pomembni naslednji šifranti oz. funkcionalnosti:

  • Prošnje
  • Komisija
  • Oddelki – podrobnejša navodila dobite v poglavju Oddelki
  • Sobe – podrobnejša navodila dobite v poglavju Sobe
  • Izhodi, obiski – podrobnejša navodila dobite v poglavju Izhodi,obiski
  • Knjiga pošte – podrobnejša navodila dobite v poglavju Knjiga pošte
  • Izposoja inventarja – podrobnejša navodila dobite v poglavju Izposoja inventarja
  • Izpisi in pregledi: Prijava začasnega bivališča, zasedenost doma...

Natisni