Priprava opominov v modul Dvostavno knjigovodstvo iz modula Spremljanje plačil računov

Obdelava opominjanje omogoča voditi urejeno opominjanje z ustreznimi evidencami. Urejeno opominjanje pomeni, da se za vsako terjatev ve ali je bila opominjana in kolikokrat je bila opominjana, pa tudi kdaj so bili izstavljeni opomini in za katere terjatve.

Več na spodnji povezavi:

Priprava opominov v DK iz modula SPR

Natisni