Zbir plač

V nastavitvenih podatkih izpisa Zbir plač lahko določimo:

Obračun od (meseca/leto) -do – program predlaga izpis od 1. do 12.meseca koledarskega leta. Sami lahko mesec in leto, za katero želimo izpisati Zbir plač, vpišemo v preglednico.

Šifra SM zaposlenega od-do – izpis lahko omejimo na posamezno stroškovno mesto ali skupino stroškovnih mest. Šifro SM lahko poiščemo z gumbom  (Alt+dol).

Šifra zaposlenega od-do – izpis lahko omejimo na posameznika ali skupino zaposlenih. Če šifre ne poznamo, kliknemo na gumb  (Alt+dol) in jo poiščemo ter označimo.

Razvrsti izpise po – program predlaga razvrstitev po SM in šifri zaposlenega. Možne so še izbire po SM in šifri zaposlenega, po SM, priimku in imenu zaposlenega, po šifri zaposlenega, ter po priimku in imenu zaposlenega.

Tiskam kredite po kreditodajalcih – označimo, ko želimo za izbranega delavca tiskati kredite po kreditodajalcih.

Opomba – se izpiše v nogi liste.

Opis liste – se izpiše v glavi liste.

 

 

Natisni