Drug naslov za pošiljanje računov

V šifrantu učencev, otrok, koristnikov .. so na zavihku »Splošno«  
dodana polja za vnos drugačnega naslova kot je naslov plačnika računa. Funkcionalnost nam omogoča, da se računi pošljejo na ta naslov in ne na naslov plačnika.

Drug naslov za pošiljanje računov

Natisni