Preglednica 3. nivoja - Evidenca izdaje serij artikov - prikaz izdaj serije artikla

Preglednica je razvrščena je po stolpcu Datum izdaje. Prikazani so podatki za serijo artkla, ki smo jo izbrali v preglednici 2. nivoja. Pod preglednico je prikazana vsota stolpca »Količina izdaje«.

Nad preglednico so ikone za navigacijo po preglednici, za na navigacijo po nivojih poročila in za nastavitev filtra.

S klikom na gumb  - Nazaj (Alt N ali Esc) se vrnemo v preglednico predhodnega nivoja, če je ta prisoten.

Filter (Alt F) - s klikom na gumb   določimo filter za prikaz podatkov. Vrednost za filtriranje je lahko katerikoli stolpec v preglednici.

S klikom miške na nazivu prikazanega stolpca lahko razvrstimo prikazane podatke (naraščajoče ali padajoče).

Natisni