Verzija 2017.06.003 z dne 12.5.2017

 • Na preglednice: delovni nalogi, sestavnice, artikli, iskanje artiklov preko F2, F8, F5 smo dodali podatek (kolono) »povezana šifra«, ki prikaže povezano šifro artikla.
 • Šifranti – materialne sestavnice; na obstoječo funkcijo »Zamenjaj sestavino« smo dodali še možnost omejitve po šifri oddelka artikla in po povezani šifri artikla.
 • Šifranti – materialne sestavnice; znotraj modularnega vnosa sestavnice smo dodali novo funkcijo »Kopiraj na povezano« preko katere prepišemo sestavnico izbranega izdelka na vse izdelke, ki vsebujejo enako povezano šifro artikla.
 • Pri vseh obdelavah, ki izračunavajo datum začetka izdelave delovnega naloga na podlagi pretočnega časa smo uskladili izračun števila dni iz pretočnega časa. Tako se dejanski pretočni čas sedaj vedno izračuna na način, da se podeli količino naloga z "za količino" ter to število zaokroži na prvo celo število navzgor. S tem novim številom pa množi pretočni čas. Torej, če je količina delovnega naloga 70, pretočni čas na artiklu pa 10 dni za količino 50, bo dejanski pretočni čas za količino 70 enak 20 dnevom (70/50 = 1,4; zaokroženo navzgor na prvo celo število = 2; 2x10 dni = 20 dni)
 • Knjiženje – delovni nalogi – serijsko knjiženje; dopolnili smo funkcijo serijskega knjiženja delovnih nalogov, ki sedaj omogoča izbiro nalogov po dodatnih parametrih (tudi po kooperantu in povezani šifri artikla) ter omogoča dodatne opcije pri knjiženju nalogov:
  • nastavitev ali se knjiži samo prejem ali samo izdaja ali obje,
  • ali se knjiži izdelana ali razpisana količina izdelka delovnega naloga,
  • kako se knjižijo delovni nalogi, ki nimajo zadostno zalogo sestavin,
  • kako se nalogi zaključujejo.

 

Natisni