Verzija 2019.07.001 z dne 31.05.2019

  • Knjiženje
    • Predprejemi
      • Pri uvozu vrstic predprejema iz e-slog enostavnega računa je omogočen tudi uvoz v novem standardu eSlog račun 2.0. Možnost uvoza iz eSlog 1.6 ostaja nespremenjen. Program sam prepozna verzijo vhodne xml datoteke in ustrezno obdela vhodne podatke.

Natisni