Verzija 2017.06.003 z dne 12.5.2017

Osnovna sredstva in drobni inventar

  • gumb Analiza
    • Analiza osnovnih sredstev: urejena omejitev za analizo "Z izločitvami" in prikaz podatka v koloni "Izločitev" tako, da se osnovno sredstvo označi kot izločeno, če je bilo izločeno pred datumom "Datum od" oz. če ta datum ni izpolnjen, potem pred datumom sestavljenim kot 01.01. in Leto iz nastavitev za analizo.
    • Pregled osnovnih sredstev po izbiri: urejena omejitev za analizo "Z izločitvami" in prikaz podatka v koloni "Izločitev" tako, da se osnovno sredstvo označi kot izločeno, če je bilo izločeno pred datumom "Na dan" oz. če ta datum ni izpolnjen, potem pred trenutnim datumom.

Natisni