Preglednica delovnih nalogov

V preglednici delovnih nalogov so prikazani podatki vseh delovnih nalogov izbranega leta ter izbrane knjige delovnih nalogov. Program omogoča upravljanje z več vzporednimi številčenji (knjigami) delovnih nalogov.

Delovni nalogi so v preglednici delovnih nalogov označeni z različnimi barvami. Pomen barv je naslednji:

·      črna barva teksta - delovni nalog v statusu v pripravi, ki še ne zamuja,

·      oranžna barva vrstice – delovni nalog v statusu v pripravi, ki zamuja,

·      rumrena barva vrstice – delovni nalog z vklopljenim opozorilom,

·      zelena barva teksta - zaključen delovni nalog,

·      modra barva teksta – delovni nalog knjižen v izdajo MSP,

·      vijolična barva teksta – delovni nalog knjižen v prejem MSP,

·      rdeča barva teksta – fakturiran delovni nalog.

Preglednica delovnih nalogov preko gumba  omogoča prikazovanje izbranih statusov delovnih nalogov.

V primeru da v preglednici izbrišemo leto, se nam prikažejo delovni nalogi izbrane knjige vseh let.

Natisni