Izpis poslovnih knjig ob zaključku leta

Obdelava omogoča, da na enem mestu pripravimo izpise poslovnih listin ob zaključku leta. Nahaja se v meniju Letne obdelave / Izpis poslovnih knjig ob zaključku leta. Ob kliku se nam odpre okno:

 

·      Leto – vpišemo leto, za katero želimo pripraviti izpise.

·      Obdobje od .. do – omejimo se na obdobje za izbrano leto v katerem se nam bodo pripravile listine.

 

Poslovne knjige

·      V s kljukico izberemo katere izpise želimo pripraviti. Na spustnem meniju vsake posamezne knjige izberemo kakšno obliko zapisa želimo izpisati.

·      Besedilo v zaključku – tukaj lahko vpišemo poljubno besedilo, ki se bo izpisalo na izpisu.

·      Listine se bodo pripravile na področje - vpišemo oz. izberemo področje, kjer se nam bodo pripravile listine v .pdf formatu.

 

Po kliku na gumb Potrdi se nam izpiše opozorilo:

 

Ob kliku na Da se nam prikažejo knjige in pripravijo datoteke v .pdf formatu na izbranem področju. Ob kliku na Ne se samo pripravijo knjige na izbranem področju.

Natisni