Uvod

V glavnem meniju Dvostavnega knjigovodstva se izbere meni Nastavitve programa (ALT + N), ki so bistvenega pomena za pravilno delovanje programa DK.

Sestavljene so iz zavihkov Knjiženje (Alt + K), Plačevanje (Alt + L), Povezava  DDV  (Alt + V), Povezave s šifranti (Alt + F), Opominjanje (Alt + M) in Izvršba (Alt + I).

Natisni