Vrste pošte

Prejeto in izdano pošto si lahko po želji grupiramo, npr. tiskovina, prejeti računi, osebna pošta… V ta namen je narejen šifrant vrst pošt. Šifrant dobite preko vnosnega okna za pošto (polje Vrsta pošte).

 

Natisni