Verzija 2018.12.001 z dne 21.09.2018

 • Omogočena izbira posameznih zaposlenih v primeru tiskanja obračunskega lista iz nastavitev obračuna.
 • Urejen prenos števila dni dopusta iz posrednega v neposredni vnos v primeru večjega števila obdobij v posrednem vnosu.
 • V preglednici posrednega vnosa sta dodana polja Obdobje dni in Za obdobje.
 • V preglednici neposrednega vnosa je dodano polje Obdobje dni.
 • Odpravljena napaka v obračunu v primeru napačno vpisanih prispevkov za beneficirano dobo.
 • Odpravljena napaka v obračunu v primeru kombinacije dveh refundacij in oprostitve prispevka za zaposlovanje.
 • Urejen preračun neto v bruto osnov zaposlenih v primeru drugih osebnih prejemkov.
 • V analizo obračunskih vrstic in analizo obračunov je bil dodal števec vrstic
 • Preusmeritev na nov portal edavki pri oddaji REK obrazcev
 • Nastavitve programa
  • Omogočena nastavitev, ki določa izračun razlike do minimalne plače na podlagi normiranih ur.
 • Evidenca prisotnosti
  • V OLAP analizo priprave obračune je dodana izbira obdobja ter je dostop omogočen izven koraka 3. Podatka leto in mesec obračuna sta dodana v analizo.

Natisni