Verzija 2019.06.002

Uvoz prejetih računov

  • urejena je težava na uvozu eračunov, kjer po shemi javi napako, da validacija eRačuna ni uspešna.

Natisni