Priprava plačilnih nalogov

Glavne obdelave potekajo v tem delu programa. Tukaj se tvorijo, popravljajo, zbirajo, tiskajo,... plačilni nalogi. Podatke, ki jih pripravimo v tem meniju lahko shranimo na diskete ali pa jih pošiljamo preko e-pošte.

Ko označimo glavni meni Plačilni promet, se nam na desni strani odpre podmeni Priprava plačilnih nalogov (prej “Na APP”), kjer se nam prikaže preglednica, v kateri imamo pregled nad vsemi plačilnimi nalogi.

Preglednico lahko razdelimo na tri dele: zgornji del – Statusi nalogov (Vsi nalogi, Neoznačeni nalogi, Poslani nalogi, Plačani nalogi in gumb Zbirno) ter filtri (Stranka, Referent nabave, Prva gruča, Datum valute do), osrednji del – preglednica, spodnji del – razni funkcijski gumbi (Potrdi vse, Opusti vse, Briši vse plačane, Brisanje poslanih, Tiskaj zbirni, Tipi, Brisanje po tipu, Izbor nalogov, Računi in Priprava plačanih nalogov).

Natisni