Prošnje

Funkcionalnost Prošnje omogoča evidentiranje prejetih prošenj oskrbovancev, vodenje postopka do sprejema oskrbovancev v oskrbo, vodenje socialne anamneze / dogajanja na oskrbovancu…

Prvič, ko začnemo uporabljati program Evidenca vlog je preglednica prazna.

Natisni