Težave pri vnašanju evidenčnih kontov na redne konte?

Zakaj nam ne pusti vnesti evidenčni konto ali/in evidenčni protikonto na redni konto, nam obarva polje rdeče, ter nam javi da je neustrezen konto?

Preveriti moramo vrsto konta, rednega in evidenčnega ter evidenčnega protikonta, vsi morajo biti enako odprti (kot glavna knjiga ali kot stroškovni konto…).

Natisni