Dodatno...

Na ukazu Dodatno se nahajajo posebne obdelave:

Urna povprečja,

Kontrola kreditov,

Izplačilo razlik do minimalne plače,

Preračun neto osnov v bruto,

Kopiranje obračunskih podatkov zaposlenih,

Dodaj obdobje od/do

Briši vse,

Briši vrsto obračuna

V tujini plačan davek

Natisni