Evidentiranje prispelih prošenj

Po Pravilniku o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva je zavod dolžan voditi evidenco prispelih prošenj. Modul iCenter Sociala, zdravstvo in obračun nam omogoča evidentiranje prejetih popolnih in nepopolnih prošenj v formi Sociala – Prošnje.

Evidentiranje prispelih prošenj v modulu SZO

Natisni