Prodaja darilnih bonov

Darilne bone, katere ima poslovalnica na svoji »zalogi« in so jim s strani centralne poslovalnice dodelili (izdali) določene darilne bone, lahko prodaja. Prodaja darilnih bonov se izvaja v programu gotovinske prodaje. Če imamo v uporabi sistem darilnih bonov, je na sami blagajni v desnem zgornjem delu okna gumb »Prodaja darilnih bonov«.

 

Ob kliku na ta gumb se odpre okno v katerem se izvaja prodaja darilnih bonov:

 

Vpišemo ali s pomočjo čitalcev črtne kode vnesemo šifro darilnega bona. Z <enter> ali s tipko »F2« pošljemo poizvedbo na centralo o darilnem bonu. Če ima darilni bon pravilen status in je izdan na to poslovalnico, kjer izvajamo prodajo, se izpišejo podatki o vrednosti, nazivu in datumu veljavnosti darilnega bona. Če je vse v redu, s klikom na »OK« ali s tipko »F4« potrdimo in prenesemo darilni bon v spodnjo preglednico. Na ta način pripravimo bon za prodajo. Ko smo zaključili, potrdimo celotno prodajo z »Potrdi« ali »F12«. Odpre se še okno za vnos načinov plačil, podobno kot pri prodaji blaga na gotovinski prodaji.

Po izvršeni prodaji imamo možnost izpisa t.i. »blagajniškega prejemka«, ki služi kot dokazilo o nakupu. V sistemu je predpripravljen obrazec, na podlagi katerega si lahko uporabnik prilagodi obrazec svojim zahtevam in željam, glede vsebine, oblike, morebitnim logotipom, ipd..

 

Natisni