Gumb Priprava za PP

Omogoča nam prenos oz. knjiženje več prejetih računov naenkrat v modul PP glede na izbirne podatke.

 

 

Knjiga: program predlaga knjigo v kateri se nahajmo in je ni mogoče spremeniti.

Leto: leto dokumentov, ki jih želimo prenesti.

Od številke do številke: omogočena je izbira iz spustnega menija od do številke računa.

Od Do šifre stranke: lahko izberemo prenos samo za določene stranke.

Od Do datuma prejema: lahko izberemo prenos glede na datum prejema.

Od Do datuma računa: lahko izberemo prenos glede na datum računa.

Od Do datuma opravljanja: lahko izberemo prenos glede na datum opravljanja storitev.

 

Po kliku na gumb Potrdi se nam izvede prenos nalogov v modul PP. Če nalogi za prenos niso popolni jih je mogoče sproti dopolnjevati. Ob koncu prenosa se izpiše lista, ki nam pove kateri nalogi oz. računi so bili uspešno preneseni in kateri ne. Listo je možno shraniti ali natisniti.

Natisni